First BottleCloth Ever Sold In The United States

Pierwsza ściereczka do butelek sprzedana w Stanach Zjednoczonych

Dziękuję Ameryko!

Dzisiaj, 3 lutego 2024 r., dokonaliśmy pierwszej sprzedaży w USA za pośrednictwem Amazon.com.

Nie wiemy, kto był kupującym, ale jeśli kiedykolwiek przeczytasz ten post, przedstaw się, przedstaw się... Chcielibyśmy Ci osobiście podziękować!

Powrót do bloga