Våre vilkår og betingelser

Disse vilkårene;

1.1 Hva dekker disse vilkårene?
Dette er vilkårene og betingelsene som BottleCloths leverer produkter til deg, enten disse er varer eller tjenester.

1.2 Hvorfor du bør lese dem
Les vilkårene våre nøye før du sender inn og betaler for bestillingen din. Disse vilkårene forteller deg hvem vi er, hvordan vi vil levere produkter til deg, hvordan du og vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva du skal gjøre hvis det er et problem og annen viktig informasjon.

1.3 Er du en forbruker eller en bedrift?
I noen områder vil du ha forskjellige rettigheter under disse vilkårene avhengig av om du er forbruker eller bedrift. Du er en forbruker hvis du er en privatperson som kjøper produkter fra oss for ditt personlige bruk som ikke er til bruk i forbindelse med din handel, virksomhet, håndverk eller yrke.

1.4 Hvis du er en bedriftskunde, er dette vår hele avtalen med deg. Som bedriftskunde utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom oss i forhold til ditt(e) kjøp. Du erkjenner at du ikke har stolt på noen uttalelse, løfte, representasjon, forsikring eller garanti gitt eller gitt av eller på vegne av oss som ikke er angitt i disse vilkårene. Du godtar at du ikke skal ha noe krav for uskyldig eller uaktsom uriktig fremstilling basert på noen uttalelse i denne avtalen.

Hvem er vi?

2.1 Vi er BottleCloths Ltd, som handler som BottleCloths, et aksjeselskap registrert i England. Vårt firmaregistreringsnummer er 15107902. Vårt registrerte kontor er 7 Bell Yard, London, Storbritannia, WC2A 2JR. Vårt registrerte MVA-nummer er GB450096704 og vårt EORI-nummer er GB450096704000.

2.2 Du kan kontakte oss skriftlig på vårt registrerte kontor eller via e-post; hello@bottlecloths.com

2.3 Hvis vi må kontakte deg, vil vi gjøre det via telefon, SMS eller ved å skrive til deg på e-postadressen du oppga til oss under bestillings-, registrerings- eller registreringsprosessen.

Vår kontakt med deg;

3.1 Bestillingsgodkjenning.
Vår aksept av bestillingen din vil finne sted når vi sender deg en e-post for å godta den. Dette er punktet der en kontrakt mellom oss starter.

3.2 Ikke-godkjennelse av bestillinger.
Hvis vi ikke kan akseptere bestillingen din, vil vi informere deg om dette skriftlig og vil ikke belaste deg for produkt. Dette kan skyldes at produktet er utsolgt, fordi vi har identifisert en feil i prisen eller beskrivelsen av produktet eller fordi vi ikke klarer å overholde en leveringsfrist du har bedt om.

3.3 Bestillingsnumre.
Vi tildeler et unikt ordrenummer til hver bestilling som aksepteres. Vanligvis begynner de med BC-.

3.4 Internasjonalt salg.
Vi aksepterer internasjonale bestillinger og leverer over hele verden. Alle produkter leveres på 'Ex Works'-basis selv om gratis levering er spesifisert eller avtalt. Det er ditt ansvar å sikre at du kjenner til og betaler eventuelle skatter og toll dersom du bestiller produkter til en destinasjon utenfor Storbritannia.

Våre produkter;

4.1 Fotografering.
Produktene kan variere litt fra bildene og fra skjerm-til-skjerm, enhet-til-enhet et al. Bildene av produktene på nettstedet vårt er kun for illustrasjonsformål. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene nøyaktig, kan vi ikke garantere at en enhets visning av fargene nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike litt fra disse bildene.

4.2 Emballasje.
Produktemballasjen kan variere. Emballasjen til produktet kan variere fra det som vises på bildene på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å bruke ren emballasje og/eller å oppdatere emballasjen vår når som helst.

Gjøre en endring;

5.1 Ombestemte deg?
Hvis du ønsker å gjøre en endring på produktet du har bestilt, vennligst kontakt oss. Vi vil gi deg beskjed om endringen er mulig og informere om det er endringer i prisen, leveringstidspunktet eller noe annet som vil være nødvendig som følge av forespørselen din. Vi vil be deg bekrefte om du ønsker å gå videre med endringen og ber deg svare innen 5 virkedager.

Designpolicy;

6.1 Vi tror på ytringsfrihet, men vi forbeholder oss retten til å avvise innhold vi anser som uakseptabelt. For eksempel; vulgaritet, nakenhet, løgner, vold, absurditet, tvang eller materiale som utnytter eller utgjør en trussel mot barn eller dyr.

Retningslinjer for kunstverk;

7.1 Det er ditt ansvar å godkjenne kunstverket før noen av tilpasningsprosessene våre begynner.

7.2 Vi er ikke ansvarlige hvis du ikke klarer å godkjenne kunstverket og vi senere ikke kan overholde en forsendelsestid eller levering dag.

7.3 Godkjenninger som søkes av oss via e-post vil bli sendt til e-postadressen du oppga under bestillingsprosessen. Vi skal ikke ha noe ansvar for eventuelle tap som oppstår fra:
(a) Feil i e-postadresser oppgitt av deg;

(b) E-poster som sendes til deg, men som vises i søppelmappen i stedet for innboksen. Vi anbefaler at du legger til e-postadressen vår i de godkjente kontaktene dine;
(c) Forsinkelser som oppstår som følge av hendelsene i paragraf 7.3(a) og 7.3(b).

7.4 Vi må kanskje gjøre endringer i kunstverket for å gjøre det egnet for brodering, gravering, lasering eller trykk på produktene våre. Det er ditt ansvar å sjekke beviset nøye for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer.

7.5 Vi påtar oss intet ansvar for utilsiktet tap eller skade på levert kunstverk.

7.6 Ved å levere ( på noen måte) eller ved å laste opp filer til nettstedet vårt (eller andre salgskanaler) og/eller ved å foreta et kjøp gir du oss en verdensomspennende, evigvarende, tilordnbar, ikke-gjenkallelig lisens til å vise og lenke til eller fra designene og/eller logoen din på nettstedet vårt, sikkerhet, pressemeldinger og sosiale mediekanaler med det formål å promotere tjenestene våre.

7.7 Vi vil alltid forsøke å levere den fargen som passer best til det leverte kunstverket. Vi kan ikke garantere en eksakt match på grunn av arten av broderi- og/eller utskriftsprosessene som brukes. Du har ingen rett til å avvise eller returnere produkter på grunnlag av fargevariasjoner.

7.8 Plasseringen av designene på tilpasningsverktøyet er kun for generell veiledning. Alle design er plassert på produktene våre for hånd på det vi anser for å være det mest passende stedet innenfor det valgte produktposisjoneringsområdet. Du har ingen rett til å avvise eller returnere produkter på grunnlag av feil plassering der designplasseringen i vesentlig grad samsvarer med den generelle posisjonen som er valgt eller er feiljustert. Vi vil alltid bruke våre beste anstrengelser og ferdigheter under denne manuelle prosessen.

7.9 Det er ditt ansvar å levere kunstverk av høy nok kvalitet og oppløsning til at vi kan produsere et kvalitetsresultat. Selv om vi vil bestrebe oss på å kontakte deg hvis vi føler at kunstverket ditt ikke vil gi et godt sluttresultat, har du ingen rett til å avvise eller returnere produkter hvis kunstverket levert av deg ikke var av tilfredsstillende kvalitet, uavhengig av om det ble tatt kontakt . Vi anbefaler at alle kunstverk leveres i et vektorformat (som en Adobe Illustrator .ai / .svg-fil) i stedet for et punktgrafikkbilde (som en photoshop .jpeg / .png / .tiff-fil. Hvis du ikke har tilgang du dine egne vektorfiler kan vi være i stand til å gjenskape dem for en liten avgift. Hvis dette ikke er mulig, må bitmap/sammensatte bilder leveres med en oppløsning på minst 300 DPI (dots per inch). du har anbefaler vi at du se denne videoen.

7.10 Eventuelle endringer i en bestilling som allerede er lagt inn, kan medføre ytterligere kostnader. Vi vil informere deg om dette og be om din godkjenning og betaling før fortsetter.

Levering;

8.1 Leveringskostnader.
Leveringskostnadene vil være som vist til deg på vår nettside eller salgskanal. Hvis leveringen er oppført som "GRATIS", er leveringskostnaden allerede regnskapsført i den annonserte prisen. Uansett gjelder de samme vilkårene.

8.2 Tollbetalinger.
(a) Produkter levert til enkelte destinasjoner innenfor eller utenfor EU, kan være underlagt skatter, avgifter, avgifter eller andre avgifter, som er pålagt av lokal lovgivning. Mottakeren av produktene er ansvarlig for alle tollformaliteter for deres eksport og import, og vil bli pålagt å betale eventuelle tilleggsgebyrer, inkludert importavgifter, formell tollinnførsel, skatter, avgifter og andre avgifter. Mottakeren av varene, ikke personen som har bestilt dem, vil motta en separat forespørsel om betaling av disse kostnadene.
(b) Hvis du bestiller produkter som skal leveres til noen andre, må du sørge for at de er klar over at de vil være ansvarlige for disse tilleggskostnadene. Dessverre har vi ingen kontroll over disse kostnadene og kan ikke forutsi hva de kan være, så vi kan ikke tilby noen hjelp til disse prosessene. Vi anbefaler at du sjekker importavgiftene som gjelder for den valgte destinasjonen før du bestiller.

8.3 Når sender og leverer vi produktene?
Under bestillingsprosessen gir vi deg statusoppdateringer. De vil inkludere "Ordre sendt" og "Ordre levert".

8.4 Vi er ikke ansvarlige for forsendelses- og/eller leveringsforsinkelser utenfor vår kontroll. Hvis vår levering av produkter blir forsinket av en hendelse utenfor vår kontroll, vil vi kontakte deg så snart som mulig for å gi deg beskjed, og vi vil iverksette tiltak for å minimere effekten av forsinkelsen.

8.5 Hvis du ikke er tilgjengelig når produktet er levert og/eller en autorisert person ikke er tilgjengelig for å ta imot levering på dine vegne og/eller produktene ikke kan sendes i postkassen eller etterlates trygt, kan våre bud vil forsøke å legge igjen et notat som informerer deg om hvordan du omorganiserer levering.

8.6 Hvis du, etter et mislykket forsøk, ikke omorganiserer levering, kan vi kontakte deg for ytterligere instruksjoner og belaste deg for lagring og /eller ytterligere leveringskostnader. Hvis vi til tross for rimelige anstrengelser ikke er i stand til å kontakte deg eller omorganisere levering eller henting, kan vi avslutte kontrakten og klausul 11.2 vil gjelde.

8.7 Produkter blir ditt ansvar fra det tidspunktet vi leverer produktet til din spesifiserte adresse.

8.8 Du eier produktene når vi har mottatt full betaling. Hvis en betaling mislykkes eller reverseres etter levering, forblir eierskapet vårt og produktene må returneres (når det gjelder ikke-tilpassede varer) eller betales for (når det gjelder tilpassede varer).

8.9 Vi vil trenge viss informasjon fra deg slik at vi kan levere produktene til deg, for eksempel levering av kunstverket. Hvis du ikke gir oss denne informasjonen innen rimelig tid etter at vi har bedt om den, eller hvis du gir oss ufullstendig eller uriktig informasjon, kan vi enten avslutte kontrakten (og klausul 11.2 vil gjelde) eller foreta en ekstra kostnad på en rimelig sum for å kompensere oss for eventuelt ekstraarbeid som er nødvendig som følge av dette. Vi vil ikke være ansvarlige for å levere produktene for sent eller ikke levere noen del av dem hvis dette er forårsaket av at du ikke har gitt oss informasjonen vi trenger innen rimelig tid etter at vi har bedt om det.

8.10 Vi må kanskje suspendere leveringen av et produkt for å:
(a) håndtere tekniske problemer eller gjøre mindre tekniske endringer; eller
(b) Oppdater produktet for å gjenspeile endringer i relevante lover og regulatoriske krav.

8.11 Hvis vi suspenderer leveringen av produkter, vil vi kontakte deg på forhånd for å fortelle deg med mindre problemet er akutt eller en nødsituasjon.

8.12 Vi kan også suspendere levering av produktene hvis du ikke betaler.Hvis du ikke betaler oss for produktene når du skal (se punkt 16.4), kan vi suspendere leveringen av produktene til du har betalt oss de utestående beløpene. Vi vil kontakte deg for å fortelle deg at vi stanser leveringen av produktene. I tillegg til å suspendere produktene kan vi også belaste deg med renter på forsinket betaling (se punkt 16.6).

Oppsigelse;

9.1 Du kan alltid avslutte kontrakten din med oss.
Dine rettigheter når du avslutter kontrakten vil avhenge av hva du har kjøpt, om det er noe galt med det, hvordan vi presterer, når du bestemmer deg for å avslutte kontrakt og om du er en forbruker- eller forretningskunde:

(a) Hvis det du har kjøpt er feil eller feilbeskrevet, kan du ha en juridisk rett til å avslutte kontrakten (eller å få produktet reparert eller erstattet eller en tjenesten utføres på nytt eller for å få noen av eller alle pengene tilbake), se punkt 13 hvis du er forbruker og se punkt 14 hvis du er en bedrift;
(b) Hvis du ønsker å avslutte kontrakten på grunn av noe vi har gjort eller har fortalt deg at vi skal gjøre det, se punkt 9.2;
(c) Hvis du er forbruker og nettopp har ombestemt deg om produktet, se punkt 9.3. Det kan hende du kan få refusjon hvis du er innenfor angrefristen, men dette kan være gjenstand for fradrag og du må betale kostnadene ved retur av eventuelle varer;
(d) I alle andre tilfeller (hvis vi ikke har feil og du ikke er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg), se punkt 9.6.

9.2 Avslutning av kontrakten på grunn av noe vi har gjort eller kommer til å gjøre.
Hvis du avslutter en kontrakt av en grunn som er angitt i (a) til (c) nedenfor, avsluttes kontrakten umiddelbart, og vi refunderer deg i sin helhet for alle produkter som ikke har blitt gitt, og du kan også ha rett til erstatning. Årsakene er:
(a) Vi har fortalt deg om en feil i prisen eller beskrivelsen av produktet du har bestilt og du ikke ønsker å fortsette;
(b) Det er en risiko for at levering av produkter kan bli betydelig forsinket på grunn av hendelser utenfor vår kontroll; eller
(c) Du har en juridisk rett til å avslutte kontrakten på grunn av noe vi har gjort galt.

9.3 Utøve retten til å ombestemme deg hvis du er forbruker (Consumer Contracts Regulations 2013). Hvis du er en forbruker, har du for de fleste produkter kjøpt på nettet en juridisk rett til å ombestemme deg innen 14 dager og motta refusjon. Disse rettighetene, under Consumer Contracts Regulations 2013, er forklart mer detaljert i disse vilkårene.

9.4 Når forbrukere ikke har rett til å ombestemme seg.
Din rett som forbruker til å ombestemme deg gjelder ikke for:
(a) varer som du har bestilt som krever et element av tilpasning og varer der vi allerede har begynt tilpasning;
(b) tjenester, når disse er fullført, selv om kanselleringsperioden løper fortsatt;
(c) Produkter forseglet for helsevern eller hygieneformål, når disse har blitt fjernet etter at du mottar dem;
(d) Alle produkter som blir uatskillelig blandet med andre varer etter levering.

9.5 Hvor lang tid må forbrukere ombestemme seg?
Hvis du er forbruker, hvor lenge du må ombestemme deg, avhenger av hva du har bestilt og hvordan det leveres. Hvis du har kjøpt ikke-tilpassede produkter har du 7 dager etter den dagen varene er levert.

9.6 Avslutte kontrakten der vi ikke er feil og det ikke er rett til å ombestemme deg.
Selv hvis vi ikke har feil og du ikke er en forbruker som har rett til å ombestemme seg (se punkt 9.1), kan du likevel avslutte kontrakten før den er fullført, men du må kanskje betale oss kompensasjon. En kontrakt for tjenester er fullført når vi er ferdige med å levere tjenestene og du har betalt for dem. Hvis du ønsker å avslutte en kontrakt før den er fullført der vi ikke har noen feil og du ikke er en forbruker som har ombestemt seg, er det bare å kontakte oss for å gi oss beskjed.Kontrakten avsluttes umiddelbart, og vi vil refundere alle beløp som er betalt av deg for produkter som ikke er levert, men vi kan trekke fra denne refusjonen (eller, hvis du ikke har forskuddsbetalt, belaste deg) kostnader forbundet med å produsere produktene som kompensasjon for nettokostnader vi pådrar oss som følge av at du avslutter kontrakten.

Hvordan avslutte kontrakten;

10.1 Fortell oss at du vil avslutte kontrakten.
For å avslutte kontrakten med oss, vennligst gi oss beskjed ved å sende oss en e-post på sales@bottlecloths.com – Vennligst oppgi navn, hjemmeadresse, detaljer om bestillingen, bestillingen nummer, telefonnummer og e-postadresse.

10.2 Retur av produkter etter avsluttet kontrakt.
Hvis du avslutter kontrakten av en eller annen grunn etter at produktene er sendt til deg eller du har mottatt dem, må du returnere dem til oss. Du må enten returnere varene personlig der du kjøpte dem eller sende dem tilbake til oss. Hvis du er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg, må du sende varene innen 14 dager etter at du har fortalt oss at du ønsker å avslutte kontrakten. Verken en forbruker eller en bedrift kan returnere produkter som er tilpasset.

10.3 Hva vi tar betalt for henting.
Hvis du er ansvarlig for kostnadene ved retur og vi henter produktet fra deg, vil vi belaster deg for den direkte kostnaden for innsamling.

10.4 Hvordan vi refunderer deg.
Hvis du har rett til refusjon i henhold til disse vilkårene, refunderer vi deg prisen du betalte for produktene, inkludert leveringskostnader , med betalingsmåten du brukte. Vi kan imidlertid gjøre fradrag i prisen, som beskrevet nedenfor.

10.5 Når vi kan gjøre fradrag i refusjon hvis du er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg. Hvis du utøver din rett til å ombestemme deg:
(a) Vi kan redusere refusjonen din av prisen (ekskludert leveringskostnader) for å reflektere eventuell reduksjon i verdien av varene, hvis dette er forårsaket av at du har håndtert dem på en måte som ikke er tillatt i en butikk. Hvis vi refunderer deg prisen betalt før vi kan inspisere varene og senere oppdager at du har håndtert dem på en uakseptabel måte, må du betale oss et passende beløp.
(b) Maksimal refusjon for leveringskostnader vil være kostnadene ved levering med den billigste leveringsmetoden vi tilbyr. For eksempel, hvis vi tilbyr levering av et produkt innen 3-5 dager til én kostnad, men du velger å få produktet levert innen 24 timer til en høyere kostnad, vil vi kun refundere det du ville ha betalt for det billigere leveringsalternativet.
(c) Der produktet er en tjeneste, kan vi trekke fra enhver refusjon et beløp for levering av tjenesten for perioden den ble levert, og slutter med tidspunktet da du fortalte oss at du hadde ombestemt deg. Beløpet vil stå i forhold til det som er levert, sammenlignet med den fulle dekningen av kontrakten.

10.6 Når refusjonen din vil bli utført.
Vi vil foreta eventuelle tilbakebetalinger til deg så snart som mulig. Hvis du er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg, da:
(a) Hvis produktene er varer og vi ikke har tilbudt å hente dem, vil refusjonen din skje innen 14 dager fra den dagen vi mottar produktet tilbake fra deg eller, hvis tidligere, dagen du gir oss bevis på at du har sendt produktet tilbake til oss. For informasjon om hvordan du returnerer et produkt til oss, se klausul 10.2.
(b) I alle andre tilfeller vil refusjonen din skje innen 14 dager etter at du har fortalt oss at du har ombestemt deg.

Våre rettigheter til å avslutte kontrakten;

11.1 Vi kan avslutte kontrakten hvis du bryter den.
Vi kan avslutte kontrakten for et produkt når som helst ved å skrive til deg hvis:
(a) du ikke foretar noen betaling til oss når det forfaller og du fortsatt ikke foretar betaling innen 5 dager etter at vi har minnet deg på at betaling forfaller;
(b) Du gir oss ikke, innen rimelig tid etter at vi har bedt om det, informasjon som er nødvendig for oss å levere produktene, for eksempel kunstverk;
(c) Du tillater ikke, innen rimelig tid, at vi leverer produktene til deg eller henter dem hos oss.

11.2 Du må kompensere oss hvis du bryter kontrakten. Hvis vi avslutter kontrakten i de situasjonene som er angitt i punkt 11.1, vil vi refundere alle penger du har betalt på forhånd for produkter vi ikke har levert, men vi kan trekke fra eller belaste deg med rimelig kompensasjon for nettokostnadene vi pådrar oss som følge av din bryte kontrakten.

Hvis det er et problem med produktet;

12.1 Hvordan fortelle oss om problemer.
Hvis du har spørsmål eller klager på produktet, vennligst kontakt oss på e-post: sales@bottlecloths.com

Defekte produkter. Dine rettigheter som forbruker;

13.1 Hvis du er en forbruker, er vi juridisk forpliktet til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten. Se boksen nedenfor for et sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter i forhold til produktene. Ingenting i disse vilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter.

13.2 Sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter.
Dette er et sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter. Disse er underlagt visse unntak. For detaljert informasjon, besøk Citizens Advice-nettstedet, adviceguide.org.uk, eller ring gratis 0800 1448848. Hvis produktet ditt er varer, sier Consumer Rights Act 2015 at varene må være som beskrevet, egnet til formålet og av tilfredsstillende kvalitet. I løpet av den forventede levetiden til produktet ditt gir dine juridiske rettigheter deg rett til følgende:
a) Opptil 30 dager: hvis varene dine er defekte, kan du få en umiddelbar refusjon.
b) Opptil seks måneder: Hvis varene dine ikke kan repareres eller erstattes, har du i de fleste tilfeller rett til full refusjon.
c) Inntil seks år: Hvis varene dine ikke varer i rimelig tid, kan du ha rett på penger tilbake. Se også klausul 9.3.
Hvis produktet ditt er tjenester, sier Consumer Rights Act 2015:
a) Du kan be oss om å gjenta eller fikse en tjeneste hvis den ikke utføres med rimelig forsiktighet og dyktighet, eller få litt penger tilbake hvis vi ikke kan fikse det.
b) Hvis du ikke har avtalt en pris på forhånd, må det du blir bedt om å betale være rimelig.
c) Hvis du ikke har avtalt et tidspunkt på forhånd, det må utføres innen rimelig tid.
Se også punkt 9.2.

13.3 Din forpliktelse til å returnere avviste produkter.
Hvis du ønsker å utøve dine juridiske rettigheter til å avvise produkter, må du enten returnere dem personlig til der du kjøpte dem, send dem tilbake til oss eller (hvis de ikke er egnet for publisering) la oss hente dem fra deg. Vi betaler kostnadene for porto eller henting.

Defekte produkter. Dine rettigheter som bedrift;

14.1 Hvis du er en bedriftskunde, garanterer vi at alle produkter som er varer ved levering skal samsvare med beskrivelsen.

14.2 I henhold til punkt 14.3, hvis:
(a) Du gir oss varsel skriftlig innen rimelig tid etter oppdagelse om at et produkt ikke er i samsvar med garantien angitt i klausul 14.1;
(b) Vi gis en rimelig mulighet til å undersøke et slikt produkt; og
(c) Du returnerer et slikt produkt til oss på vår regning, vi skal reparere eller erstatte det defekte produktet, eller refundere prisen på det defekte produktet i sin helhet.

14.3 Vi vil ikke være ansvarlige for et produkts manglende overholdelse av garantien i klausul 14.1 hvis:
(a) Du gjør ytterligere bruk av et slikt produkt etter å ha gitt et varsel i henhold til klausul 14.2( a);
(b) Defekten oppstår fordi du ikke fulgte våre muntlige eller skriftlige instruksjoner angående lagring, installasjon, igangkjøring, bruk eller vedlikehold av produktet eller (hvis det ikke er noen) god handelspraksis;
(c) Defekten oppstår som et resultat av at vi følger tegninger, design eller spesifikasjoner levert av kunden;
(d) du endrer eller reparerer produktet uten vårt skriftlige samtykke; eller
(e) mangelen oppstår som et resultat av rimelig slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet eller unormale arbeidsforhold.

14.4 Med unntak av det som er angitt i denne paragraf 14, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg med hensyn til et produkts manglende overholdelse av garantien angitt i klausul 14.1.

14.5 Disse vilkårene skal gjelde for alle reparerte eller erstatningsprodukter levert av oss i henhold til klausul 14.2 (over).

Kundegaranti og skadesløsholdelse;

15.1 Du garanterer og forplikter deg uttrykkelig til at:
(a) Der det er aktuelt, på bestillingsdatoen, er bildet eller bildene levert av deg (kunstverket), ditt originale verk og ikke har blitt kopiert helt eller vesentlig fra annet arbeid eller materiale eller annen kilde;
(b) Du er den eneste juridiske og reelle eieren av kunstverket; og
(c) Du skal umiddelbart varsle oss om enhver tredjeparts rettighet, interesse eller krav i forbindelse med kunstverket så snart du blir klar over det.

15.2 Du skal holde oss skadesløs mot alt ansvar , kostnader, utgifter, skader og tap (inkludert direkte, indirekte eller følgetap, tap av fortjeneste, tap av omdømme og alle renter, straffer og saksomkostninger (beregnet på en full erstatningsbasis) og alle og andre rimelige faglige kostnader og utgifter ) påført eller pådratt oss som følge av eller i forbindelse med:
(a) Ethvert brudd på IP-garantien; og
(b) Ethvert krav mot oss for faktisk eller påstått krenkelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter som oppstår fra eller i forbindelse med vår bruk av kunstverket.

Pris og betaling;

16.1 Hvor finner du prisen for produktet?
Prisen på produktet (som er ekskl. mva) vil være prisen som er angitt på bestillingssidene da du la inn bestillingen.

16.2 Vi videreformidler endringer i merverdiavgiftssatsen.
Hvis merverdiavgiftssatsen endres mellom bestillingsdatoen og datoen vi leverer produktet, vil vi justere momssatsen du betaler, med mindre du allerede har betalt for produktet i sin helhet før endringen i momssatsen trer i kraft.

16.3 Hva skjer hvis vi tok feil pris?
Det er alltid mulig at, til tross for vår etter beste innsats, kan noen av produktene vi selger være feil priset. Vi vil normalt sjekke prisene før vi godtar bestillingen din, slik at hvis produktets korrekte pris på bestillingsdatoen er lavere enn vår oppgitte pris på bestillingsdatoen, vil vi belaste det lavere beløpet. Hvis produktets korrekte pris på bestillingsdatoen din er høyere enn prisen oppgitt til deg, vil vi kontakte deg for instruksjoner før vi godtar bestillingen.

16.4 Når du må betale og hvordan du må betale.
Vi aksepterer betaling med de fleste anerkjente kredittkort og debetkort, inkludert Visa, Mastercard og American Express. Vi aksepterer også betaling med BACS og sjekker for bedriftskunder. Når du må betale avhenger av hvilket produkt du kjøper:
(a) For varer må du betale for produktene når vi godtar og bekrefter bestillingen din med mindre alternative betalingsvilkår er skriftlig avtalt på annen måte.
(b) For tjenester må du betale et forskudd (betalingsbeløp fastsatt av oss) for tjenestene, før vi begynner å tilby dem, med mindre annet er skriftlig avtalt. Vi fakturerer deg ukentlig på forhånd for tjenestene inntil tjenestene er fullført. Du må betale hver faktura innen 14 kalenderdager etter fakturadato.

16.5 Vår motregningsrett dersom du er bedriftskunde.
Hvis du er bedriftskunde, må du betale alle beløp til oss under disse vilkårene i sin helhet uten motregning, motkrav, fradrag eller tilbakehold (annet enn fradrag eller tilbakehold av skatt som påkrevd ved lov).

16.6 Vi kan kreve renter hvis du betaler for sent.
Hvis du ikke foretar noen betaling til oss innen forfallsdatoen vi kan belaste deg med renter på det forfalte beløpet med en rente på 4 % i året over basisutlånsrenten til The Bank of England fra tid til annen. Disse rentene skal påløpe på daglig basis fra forfallsdatoen til datoen for faktisk betaling av det forfalte beløpet, enten før eller etter dommen. Du må betale oss renter sammen med eventuelt forfalt beløp.

16.7 Hva du skal gjøre hvis du mener en faktura er feil.
Hvis du mener at en faktura er feil, vennligst kontakt oss umiddelbart for å gi oss beskjed. Du må ikke betale renter før tvisten er løst. Når tvisten er løst, belaster vi deg renter på korrekt fakturerte beløp fra den opprinnelige forfallsdatoen.

Vårt ansvar for tap eller skade påført av deg hvis du er forbruker;

17.1 Vi er ansvarlige overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av oss.
Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av at vi bryter denne kontrakten eller vi unnlater å bruke rimelig forsiktighet og dyktighet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbart hvis enten det er åpenbart at det vil skje, eller hvis både vi og du på det tidspunktet kontrakten ble inngått visste at det kunne skje, for eksempel hvis du diskuterte det med oss ​​under salgsprosessen.

17.2 Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; for svindel eller uredelig uriktig fremstilling; for brudd på dine juridiske rettigheter i forhold til produktene; og for defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987.

17.3 Ansvar for produkter eller stoffer levert av deg. I henhold til paragraf 17.2 påtar vi oss intet ansvar for skader på plagg levert av deg.

17.4 Vi er ikke ansvarlige for forretningstap. Hvis du er en forbruker, leverer vi kun produktene til deg til privat og privat bruk. Hvis du bruker produktene til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, vil vårt ansvar overfor deg være begrenset som angitt i klausul 18.

Vårt ansvar for tap eller skade påført av deg hvis du er en bedrift;

18.1 Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:
(a) Dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører (som aktuelt);
( b) Bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling;
(c) Brudd på vilkårene antydet av seksjon 12 i Sale of Goods Act 1979 eller seksjon 2 i Supply of Goods and Services Act 1982; eller
(d) Defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987.

18.2 Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig angitt i klausul 14.1 alle vilkår antydet av seksjoner 13 til 15 i Sale of Goods Act 1979 og seksjoner 3 til 5 i Supply of Goods and Services Act 1982 er ekskludert.

18.3 Med forbehold om klausul 18.1:
(a) Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt forpliktelse, eller på annen måte, for tap av fortjeneste, eller indirekte tap eller følgetap som oppstår under eller i forbindelse med en kontrakt mellom oss (inkludert men ikke begrenset til skade på plagg levert av deg); og
(b) Vårt totale ansvar overfor deg for alle andre tap som oppstår under eller i forbindelse med en kontrakt mellom oss, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller annet, skal begrenses til totale beløp betalt av deg for produkter under en slik kontrakt, på datoen for et krav som oppsto.

Hvordan vi kan bruke din personlige informasjon;

19.1 Vi vil bare bruke din personlige informasjon som angitt i våre personvernregler.

Andre viktige termer;

20.1 Vi kan overføre denne avtalen til noen andre. Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon.

20.2 Du trenger vårt samtykke for å overføre rettighetene dine til noen andre (bortsett fra at du alltid kan overføre garantien vår). Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi samtykker til dette skriftlig.

20.3 Ingen andre har noen rettigheter under denne kontrakten (bortsett fra noen du gir garantien din videre til). Denne kontrakten er mellom deg og oss. Ingen annen person skal ha noen rett til å håndheve noen av vilkårene.

20.4 Hvis en domstol finner en del av denne kontrakten ulovlig, vil resten fortsette å gjelde. Hvert av avsnittene i disse vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de resterende paragrafene forbli i full kraft og virkning.

20.5 Selv om vi utsetter håndhevingen av denne kontrakten, kan vi fortsatt håndheve den senere. Hvis vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør noe du er pålagt å gjøre i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi forsinker å ta skritt mot deg med hensyn til at du bryter denne kontrakten, betyr det ikke at du ikke trenger å gjøre disse tingene og det vil ikke hindre oss i å ta skritt mot deg på et senere tidspunkt. For eksempel, hvis du går glipp av en betaling og vi ikke jager deg, men vi fortsetter å levere produktene, kan vi fortsatt kreve at du foretar betalingen på et senere tidspunkt.

20.6 Hvilke lover gjelder for denne kontrakten og hvor du kan reise søksmål hvis du er forbruker. Disse vilkårene er underlagt engelsk lov, og du kan reise søksmål angående produktene ved engelske domstoler. Hvis du bor i Skottland kan du reise søksmål angående produktene enten ved skotske eller engelske domstoler. Hvis du bor i Nord-Irland kan du reise rettslige søksmål angående produktene ved enten nordirske eller engelske domstoler.

20.7 Hvilke lover gjelder for denne kontrakten og hvor du kan reise rettslige søksmål hvis du er en virksomhet. Hvis du er en bedrift, skal enhver tvist eller ethvert krav som oppstår fra eller i forbindelse med en kontrakt mellom oss eller dens gjenstand eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) styres av og tolkes i samsvar med loven i England og Wales og domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre slike tvister eller krav.